AGROPOL POCERNY (GENERAL)

Allrestaurants - AGROPOL POCERNY - Karlovy Vary, CZECH REPUBLIC

Address: Pocerny 8 , 360 17 Karlovy Vary, CZECH REPUBLIC
Phone: +420353562295 Mobile: * Fax: *
Website: http://agropol-pocerny.cz Email: *

Naše ekofarma obhospodařuje 700 ha půdy, z toho je 112 ha orné a zbytek jsou travní porosty a pastviny. Na orné půdě pěstujeme pšenici, triticale a oves, vše v bio kvalitě. Obilí si částečně ponecháváme pro vlastní potřebu a zbytek prodáváme drobným chovatelům. Sklizeň obilí máme zajištěnu dodavatelsky. V živočišné výrobě se zabýváme chovem skotu bez tržní produkce mléka. Jalovičky si necháváme na obnovu stáda, které je v krvi na 75 % plemene charolais a býčky prodáváme jako zástav. Dále se naše firma věnuje pěstování biozeleniny. Mechanizaci máme zcela novou, abychom zajistili bezproblémovou sklizeň zelené píce na seno a senáž. Senáž zkrmujeme a seno částečně prodáváme drobnochovatelům.

Allrestaurants - AGROPOL POCERNY - Karlovy Vary, CZECH REPUBLIC Allrestaurants - AGROPOL POCERNY - Karlovy Vary, CZECH REPUBLIC Allrestaurants - AGROPOL POCERNY - Karlovy Vary, CZECH REPUBLIC Allrestaurants - AGROPOL POCERNY - Karlovy Vary, CZECH REPUBLIC Allrestaurants - AGROPOL POCERNY - Karlovy Vary, CZECH REPUBLIC
x
X