RASAS (GENERAL)

Allrestaurants - RASAS - Sigulda, LATVIA

Address: Rasas iela 2, Sigulda, LATVIA
Phone: +37167918239 Mobile: * Fax: *
Website: http://rasas.lv Email: *

LV:
Z/s "Rasas" ir 1992. gadā dibināts ģimenes uzņēmums. Mēs atrodamies Ropažos, 30 km no Rīgas. Mūsu uzņēmuma darbības pamats ir olu ražošana un piegāde.

Strādājam atbilstoši ES prasībām, gan veterinārajā un higēnas, gan kvalitātes ziņā, nodrošinot kvalitatīva produkta ražošanu. Darbojas HACCP principi.

EN:
Peasant farm "Rasas" was established in 1992 as a family business. We are located in the village Ropazhi not far from Riga. Our Profile - manufacture and delivery of eggs.

Work in strict accordance with the rules of the European Union and the Republic of Latvia. As a veterinarian and in terms of hygiene than the production guarantee a quality product. We are guided by the principles of HACCP.

RU:
Крестьянское хозяйство "Rasas" создано в 1992 году как семейное предприятие. Мы находимся в поселке Ропажи совсем недалеко от города Риги. Наш профиль - производство и доставка куриных яиц.

Работаем в строгом соответствии с правилами Европейского союза и Латвийской Республики. Как в ветеринарном так и в плане гигиены, чем гарантируем производство качественного продукта. Мы руководствуемся принципами HACCP.

Allrestaurants - RASAS - Sigulda, LATVIA Allrestaurants - RASAS - Sigulda, LATVIA Allrestaurants - RASAS - Sigulda, LATVIA Allrestaurants - RASAS - Sigulda, LATVIA Allrestaurants - RASAS - Sigulda, LATVIA
x
X